Skip to content

Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per den 29 december, 2017

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital
Lage Jonason, med familj och bolag 9 321 654 21,1%
SIX SIS AG, för kunders räkning 7 622 039 17,3%
Swedbank Robur fonder 2 712 599 6,2%
Handelsbanken fonder 2 570 239 5,8%
Aidani AB 2 025 889 4,6%
Fjärde AP-fonden 1 294 866 2,9%
Ålandsbanken i ägares ställe 1 150 955 2,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 000 197 2,3%
State Street Bank & Trust com., Boston 769 673 1,7%
Lars Højgård Hansen 600 055 1,4%
Övriga 15 030 328 34,1%
Total 44 098 494 100,0%