Skip to content

Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per 2018-05-31

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital
SIX SIS AG, för kunders räkning 7 144 839 16,2%
Lage Jonason, med familj och bolag 6 924 913 15,7%
Swedbank Robur fonder 3 522 599 8,0%
Handelsbanken fonder 2 873 669 6,5%
Aidani AB 2 075 889 4,7%
Fjärde AP-fonden 1 818 093 4,1%
State Street Bank & Trust com., Boston 1 202 663 2,7%
Ålandsbanken i ägares ställe 1 145 489 2,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 941 889 2,1%
RBC IS Bank SA Lux UCITS Exempted 885 654 2,0%
Övriga 15 562 797 35,3%
Total 44 098 494 100,0%