Skip to content

Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per den 29 september, 2017

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital
Lage Jonason, med familj och bolag 9 621 654 21,8%
SIX SIS AG, för kunders räkning 7 258 283 16,5%
Handelsbanken fonder 2 819 908 6,4%
Swedbank Robur fonder 2 712 599 6,2%
Ingo Invest AB 2 025 889 4,6%
Ålandsbanken i ägares ställe 1 151 455 2,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 135 564 2,6%
Fjärde AP-fonden 994 866 2,3%
State Street Bank & Trust com., Boston 730 000 1,7%
Lars Højgård Hansen 643 055 1,5%
Övriga 15 005 221 34,0%
Total 44 098 494 100,0%