Skip to content

Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per den 29 mars, 2018

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital
Lage Jonason, med familj och bolag 7 568 970 17,2%
SIX SIS AG, för kunders räkning 7 439 375 16,9%
Swedbank Robur fonder 3 422 599 7,8%
Handelsbanken fonder 2 816 649 6,4%
Aidani AB 2 075 889 4,7%
Fjärde AP-fonden 1 674 866 3,8%
Ålandsbanken i ägares ställe 1 144 489 2,6%
State Street Bank & Trust com., Boston 1 015 501 2,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 970 287 2,2%
RBC IS Bank SA Lux UCITS Exempted 668 319 1,5%
Övriga 15 301 550 34,7%
Total 44 098 494 100,0%