Invisio Communications SE
2016-11-08

INVISIO etablerar dotterbolag i USA

Attachment

Stockholm den 08 november 2016
 


INVISIO har bildat ett helägt dotterbolag i USA för att öka sin närvaro på den amerikanska marknaden. Etableringen är ett led i bolagets strategiska målsättning att bygga upp en stark närvaro på viktiga marknader. Bolaget har även påbörjat rekryteringen av personal för försäljning och marknadsföring av bolagets system för kommunikation och hörselskydd.

Dotterbolaget, INVISIO Communications Inc, har till uppgift att stödja befintliga kunder och partners, öka kundbasen samt utveckla branschnätverket. INVISIO har sedan tidigare viktiga kunder i USA däribland arméns moderniseringsprogram TCAPS och flera insatsstyrkor inom försvar och polis.

"I linje med bolagets kommersiella expansionsplaner för viktiga marknader ökar vi nu försäljningsinsatserna i USA. Etableringen av en egen enhet och en lokal organisation ger oss närhet till kunder, partners och branschen som helhet, vilket gynnar vår fortsatta penetration av marknaden. Vi bedömer att intresset för våra lösningar  är fortsatt stort och vi ser goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling i USA", säger Lars Højgård Hansen VD för INVISIO.

Dotterbolaget har huvudkontor utanför Washington D.C och kommer initialt att ledas av INVISIOs VD Lars Højgård Hansen. Rekryteringen av en försäljnings- och marknadsorganisation har påbörjats.

INVISIO och återförsäljaren TEA Headsets kommer att fortsätta det mångåriga samarbetet på den amerikanska marknaden.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: tdl@invisio.com
 

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 08 november 2016 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.