Invisio Communications
2016-11-03

INVISIOs delårsrapport januari—september 2016: Rekordkvartal i både omsättning och resultat

INVISIO Communications AB (publ) delaarsrapport januari-september 2016

Stockholm den 3 november 2016

 

INVISIO (IVSO) har i dag publicerat delårsrapporten för perioden januari—september 2016. Bolaget fortsätter sin positiva utveckling.

VD-kommentar

"Årets tredje kvartal uppvisar både högre omsättning och resultat än någonsin tidigare i bolagets historia. Omsättningen ökade med 52 procent till 85,6 Mkr och rörelseresultatet mer än fördubblades till 27,7 Mkr. Försäljningen utgjordes främst av större leveranser till pågående moderniseringsprogram i Storbritannien och Australien men även av flera mindre leveranser till befintliga och nya kunder. Hittills i år har intäkterna stigit med 37 procent och rörelseresultatet med 70 procent jämfört med motsvarande period 2015", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

(Motsvarande period föregående år inom parantes)
Januari-september 2016

 

Juli-september 2016

 

Viktiga händelser under kvartalet

 

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com.