Invisio Communications
2015-09-24

INVISIO mottar order om 9,0 Mkr från en amerikansk kund

Attachment

Stockholm 24 september, 2015

 

INVISIO (IVSO) har mottagit en uppföljningsorder från en militär kund i USA. Ordern gäller headset, kontrollenheter och tillbehör till ett totalt ordervärde på cirka 9,0 Mkr. Produkterna levereras under fjärde kvartalet 2015.

  

 

 

Informationen är sådan som INVISIO Communications AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2015.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications

Mobil: + 45 53 72 7722

E-mail: lhh@invisio.com

 

 

 

 

 

Om INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB är ett publikt företag noterat på NASDAQ Stockholm (IVSO). INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer.

Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com.