Invisio Communications
2018-05-24

INVISIO får ny order från Security Force Assistance Brigades i USA

Stockholm den 24 maj 2018


INVISIO har fått ytterligare en order på kommunikationsutrustning från Security Force Assistance Brigades (SFAB), en specialistenhet inom den amerikanska armén. Ordern är värd cirka 20 miljoner kronor och är den tredje i ordningen från kunden på kort tid. Leveranserna kommer att ske under andra halvåret 2018.

Ordern är en betydelsefull referens i den globalt pågående moderniseringen av kommunikationsutrustning inom försvar- och säkerhetsindustrin. INVISIOs system stödjer initiativet genom att säkerställa ett gott hörselskydd samtidigt som bäraren kan kommunicera med bibehållen situationsmedvetenhet även i extrema miljöer.

"Det är mycket glädjande att den amerikanska armén fortsätter att förse fler SFAB-enheter med våra kommunikationssystem. Det visar att de har förtroende för oss och att våra system möter kommunikationsbehoven hos användare i uppdragskritiska miljöer. För personal inom försvar och säkerhet spelar hörsel, kommunikation och situations-medvetenhet en avgörande roll för kontroll och operativ förmåga", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

I december 2017 fick INVISIO två order av kunden till ett sammanlagt värde av 30 MSEK. Orderna omfattar kommunikationssystem med kontrollenheter och headset för användning tillsammans med olika typer av radio.

Security Force Assistance Brigades bildades inom den amerikanska armén 2017 och är specialtränade brigader vars huvuduppgift är att utföra rådgivande uppdrag med allierade och partnernationer. Soldaterna i SFAB är utbildade att hjälpa förband att upprätthålla sin stridsförmåga genom att ta över deras rådgivande roll.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 5372 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga