Invisio Communications
2018-04-26

INVISIOs delårsrapport januari—mars 2018: Fortsatt tillväxtfokus och bra underliggande orderingång

Stockholm den 26 april 2018

VD-kommentar
"INVISIO fortsätter sitt långsiktiga arbete med att öka marknadsnärvaron, etablera ännu starkare relationer med kunderna och i samråd med dem utveckla innovativa produktlösningar. Våra underliggande affärer har varit bra under kvartalet, både i form av uppföljningsorder från befintliga kunder och order från nya kunder. Omsättningen ligger i nära nivå med det starka jämförelsekvartalet 2017", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Januari—mars 2018

Viktiga händelser kvartalet

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 11.00 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga