Invisio Communications
2018-02-21

Ökat institutionellt ägande i INVISIO Communications AB

Attachment

Stockholm den 21 februari 2018

Tre institutioner har köpt 1 400 000 aktier i INVISIO Communications AB. Aktierna har förvärvats av Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder och Handelsbanken fonder, som därmed utökar sina innehav. Aktierna har förvärvats från bolagets huvudägare Lage Jonason.

Efter transaktionen uppgår Lage Jonason och hans familjs innehav till 7 671 654 aktier, motsvarande 17,4 procent av aktierna i bolaget. Lage Jonason med familj och bolag kvarstår som bolagets största ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail:
tdl@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.