Invisio Communications
2018-02-16

INVISIOs bokslutskommuniké 2017: INVISIO avslutar året med stark försäljning i USA

INVISIO Communications AB publ Bokslutskommuniké 2017

Stockholm den 16 februari 2018

VD-kommentar
"Våra satsningar under året har ytterligare stärkt vår position och förbättrat våra möjligheter på marknaden. Årets framgångar med egna försäljningskontor, vunna kontrakt, starkare relationer till våra kunder samt en helt ny produktkategori för kommunikation i fordon ger oss ett bra utgångsläge inför framtiden. För att möta bolagets tillväxtambitioner fortsätter investeringarna även 2018, men i något lugnare takt", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Helår 2017

Oktober-december 2016

Viktiga händelser fjärde kvartalet

Viktiga händelser efter årets utgång


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.