Invisio Communications
2017-12-28

INVISIO utrustar amerikanska arméns nya Security Force Assistance Brigades med kommunikation- och hörselskyddssystem

Attachment

Stockholm den 28 december 2017


INVISIO har fått en order avseende leveranser till den amerikanska arméns nya specialistenhet Security Force Assistance Brigades (SFAB). Ordern är värd 10 miljoner kronor och är kopplad till den order på 20 miljoner kronor som bolaget offentliggjorde den 4 december 2017. Det sammantagna ordervärdet uppgår till cirka 30 miljoner kronor och leveranserna kommer att ske under första halvåret 2018.

Ordern omfattar kommunikationssystem med kontrollenheter och headset för användning tillsammans med olika modeller radio. Genom att säkerställa ett gott hörselskydd samtidigt som bäraren kan kommunicera med bibehållen situationsmedvetenhet, adresserar INVISIO-systemen arméns moderniseringsinitiativ och förser soldaten med taktiska fördelar under uppdrag.

"Vi är stolta över att leverera våra avancerade kommunikationssystem till nya enheter inom det amerikanska försvaret. INVISIOs lösning är världsledande inom sitt segment och med denna order stärker vi vår position ytterligare", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Security Force Assistance Brigades är specialtränade brigader vars huvuduppgift är att utföra rådgivande uppdrag med allierade och partnernationer. Soldaterna i SFAB är utbildade att hjälpa förband att upprätthålla sin stridsförmåga genom att ta över deras rådgivande roll.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl. 8.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.