Invisio Communications
2017-10-30

INVISIOs delårsrapport januari—september 2017: Ny produktkategori och god orderingång

INVISIO Communications AB (publ) delårsrapport januari-september 2017

Stockholm den 30 oktober 2017

VD-kommentar
"INVISIO breddar produktutbudet och ökar sin marknadsnärvaro. Under kvartalet presenterade vi vårt intercomsystem för kommunikation i fordon och stärkte vår organisation med fler medarbetare och ett nytt försäljningskontor i Italien. Resultatutvecklingen ska ses mot bakgrund av vår expansion. Vi bygger ett större företag med en bredare produktportfölj, fler marknader, starkare relationer till kunder och ännu bättre framtidsutsikter", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Januari—september 2017

Juli—september 2017

Viktiga händelser under kvartalet

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 8.30 CET.