Skip to content

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

  VD kommenterar bokslutskommunikén 2017

Lars Højgård Hansen, CEO

”Våra satsningar under året har ytterligare stärkt vår position och förbättrat våra möjligheter på marknaden. Årets framgångar med egna försäljningskontor, vunna kontrakt, starkare relationer till våra kunder samt en helt ny produktkategori för kommunikation i fordon ger oss ett bra utgångsläge inför framtiden. För att möjliggöra bolagets tillväxtambitioner fortsätter investeringarna även 2018, men i något lugnare takt.”

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2018

Årsstämma i INVISIO kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

MER

Kalender

2018-04-26 at 11:00 CET
2018-04-26 at 13:00 CET