Skip to content

Q4 och helåret 2017 Telefonkonferens

2018-02-16
10:00 CET

Additional Information

Telefonkonferens klockan 10:00

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5—10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Sverige: +46 (0)8 5065 3942

Danmark: +45 35 15 81 21

Storbritannien: +44 (0)330 336 9411

Tyskland: +49 (0)69 2222 2018

Frankrike: +33 (0)1 76 77 22 57

Schweiz: +41 (0)22 567 5751


Konferens-ID: 8785399