Skip to content

Styrelse

Lars Röckert
Född 1950

Ordförande sedan 2011. Ledamot sedan 2010.

Lars Röckert bedriver konsultverksamhet inom affärsutveckling- och managementfrågor i eget bolag. Han var tidigare aktiv officer och har lång erfarenhet från ledande marknads- och försäljningsbefattningar inom svensk försvars- och säkerhetsindustri, bland annat från SAAB Group, Ericsson och Bofors/BAE Systems.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i L.M.R. Business Development AB.

Utbildning: Officersexamen från Karlberg, samt examen från Militärhögskolans Högre Kurs (motsvarande dagens Försvarshögskolas chefsprogram).

Innehav: 30 336 aktier (genom bolag).*

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ordförande i Revisionsutskottet
Ordförande i Ersättningsutskottet
Annika Andersson
Född 1958

Ledamot sedan 2014.

Annika Andersson är arbetande ordförande i Pantor Engineering AB samt rådgivare inom ägarstyrning. Hon har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef, portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i AR Advisory AB. Styrelseordförande Pantor Engineering AB. Styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding, G5 Entertainment och Moira AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 13 000 aktier.*

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ledamot Revisionsutskottet
Charlotta Falvin
Född 1966

Ledamot sedan 2014.

Efter en operativ karriär inom IT - och tele¬kombranschen ägnar Charlotta Falvin sig idag åt styrelseuppdrag. Hon har mångårig erfarenhet av internationell affärsutveckling och ledning som bland annat vice verkställande direktör på Axis och verkställande direktör på Decuma och The Astonishing Tribe (TAT).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i IDEON Open AB, Lunds Tekniska Högskola (LTH) samt Handelsbankens regionstyrelse Skåne. Styrelseledamot i Bure Equity AB, CLX Communications AB, Net Insight AB, Sydsvenska Handelskammaren, Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) samt sitter i Advisory Board för SKJ Center för entreprenörskap vid Lunds universitet.

Utbildning: Civilekonom MBA, Lunds universitet.

Innehav: 0.*

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ledamot Revisionsutskottet
Ledamot Ersättningsutskottet
Lage Jonason
Född 1951

Ledamot sedan 2012.

Lage Jonason har mer än 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Han arbetar i egen verksamhet som aktiv investerare och som Senior Advisor åt Erik Penser Bankaktiebolag. Tidigare erfarenheter omfattar egen rådgivningsverksamhet inom corporate finance, verkställande direktör för JP Nordiska AB (idag Ålandsbanken Sverige) och dessförinnan olika ledande befattningar inom bland annat Förvaltnings AB Ratos och Investment AB Skrinet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Lage Jonason AB. Styrelseordförande i Urb-it & Associates AB. Styrelseledamot i INSPI AB, AB Paternum, AB G C Lapidem, AB I.V. Numen Adest, QQM Fund Managment och Culot AB. Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholm International School och styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen.

Utbildning: Jur. kand samt civilekonom, Lunds universitet.

Innehav: 9 321 654 aktier (med familj och bolag).*

Beroendeställning: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.

Ledamot Revisionsutskottet
Anders Persson
Född 1957

Ledamot sedan 2009.

Anders Persson bedriver egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och managementfrågor. Han har tidigare haft ledande roller inom Net Insight AB, bland annat som tillförordnad verkställande direktör och utvecklingschef, samt har mångårig erfarenhet från Ericssonkoncernen, senast som General Manager för Network Design and Performance Improvement Services.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB och Hexatronic Group AB. Styrelseledamot i Target EveryOne AB och Persson Executive Consulting AB.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, Chalmers i Göteborg.

Innehav: 25 000 aktier.*

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ledamot Revisionsutskottet
Ledamot Ersättningsutskottet
Mats Warstedt
Född 1962

Ledamot sedan 2008.

Mats Warstedt är verkställande direktör för RUAG Space AB. Han har bred erfarenhet av den internationella aerospace-marknaden från ett flertal ledande positioner inom Saab Group, bland annat som verkställande direktör i Saab Barracuda och marknadsdirektör i Saab AB. Tidigare uppdrag omfattar även verkställande direktör i Innovativ Vision.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i RUAG Space AB. Styrelseledamot i Arianespace AS, RUAG Sweden AB och Mats Warstedt AB.

Utbildning: Civilingenjör flygteknik, KTH i Stockholm samt Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 15 000 aktier.*

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ledamot Revisionsutskottet

* Senast uppdaterad 2017-12-29